Saturday, 6 August 2011

Tenaga versus Fikiran Waras


Fikiran adalah juga makhuk ciptaan Allah. Setiap makhluk ada tenaganya tersendiri yang harmoni untuk terus wujud secara seimbang. Tenaga ini ada masa naik dan ada masa turun skalanya. Tenaga juga sebagai makhluk secara sunnatullahnya memerlukan sifat fokus untuk mampu 'meratakan gunung-gunung'. Oleh itu tenaga perlu kepada input atau 'makanan' tertentu untuk memastikan keseimbangan yang berterusan bagi apa-apa makhluk yang wujudnya tenaga di dalamnya.


Fikiran memerlukan 'makanan berkhasiat' yang telah tersedia 'menu' nya oleh Allah. Dzikir adalah 'makanan' bagi fikiran. Dzikir yang fokus atau kusyuk amat diperlukan untuk keseimbangan tenaga fikiran kita. Dengan kata lain, dzikir itu adalah penjana radiasi yang akan menstabilkan frekuensi gelombang tenaga fikiran supaya ia dapat sentiasa bergetar dalam standard yang telah ditentukan oleh sunnatullah.

 Jika berlaku sebarang 'deviation' dari getaran harmoni, maka ini bermakna fikiran kita sudah bercelaru dan 'tension' yang nantinya akan membawa kepada keadaan 'depression'. Jauhi 'depression'.....larik....orang beriman tidak kenal istilah 'depression'.

No comments:

Post a Comment