Saturday, 13 August 2011

Ayat Lima - Ayat Kelima - Surah Ar Rod Ayat 16


Katakanlah : ' Siapakah  Tuhan langit dan bumi? "
Jawablah : " Allah!" Katakanlah : " Mengapakah engkau mengambil pelindung-pelindung selain dari padaNya, pada hal mereka tidak memiliki kemanfa'tan dan kemudhoratan diri mereka sendiri? "
Katakanlah : " Samakah orang yang tuna netra dengan orang yang dapat melihat atau samakah gelap gulita dengan terang benderang? "
" Atau mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka ciptakan, seperti ciptaanNya sehingga ciptaan mereka itu sama dengan ciptaanNya menurut pandangan mereka? "
Katakanlah : " Allah adalah Pencipta segala sesuatu  dan Dia adalah Maha Esa lagi Maha Perkasa. "

No comments:

Post a Comment