Wednesday, 10 August 2011

Memberi Manfaat Itu Adalah Penyerakan Tenaga Murni

Orang yang baik ialah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain.

Orang yang baik - mempunyai gelombang tenaga yang stabil.

Banyak memberi manfaat - penyebaran gelombang tenaga sama ada secara pasif atau aktif.

Kepada orang lain - sunnatullah telah menetapkan pasti berlaku pergerakan dan penyerakan tenaga dari satu jasad ke jasad yang lain. Tenaga yang terhasil sudah pasti Allah akan izinkan untuk bergerak dan sampai kepada orang lain bila kita berniat melakukannya.

Adalah lebih baik kita berniat secara spesifik kepada matlamat tertentu atau orang tertentu supaya tenaga dapat difokuskan pada subjek dengan maksimum.
Sudah menjadi budaya orang-orang soleh saling doa-mendoakan. Bila anak-anak murid tertemu guru-guru, mereka sentiasa meminta supaya guru-guru mendoakan kesejahteraan mereka. Ia sebagai tenaga sokongan kepada anak-anak murid untuk lebih mampu  berbuat yang lebih baik dalam kehidupan mereka.

Kita berperanan untuk meneutralkan seberapa banyak tenaga negatif dalam persekitaran masyarakat.  Dan kita juga berperanan untuk mencetuskan percikan-percikan tenaga sokongan kepada orang lain untuk mengaktifkan lagi sisa-sisa tenaga murni yang masih tinggal di dalam sanubari mereka.

Hidup ini ialah roh.
Melihat itu ialah dengan mata batin.
Berfikir itu adalah dengan minda, penuh kesedaran dan niat. Serta bersandar kepada Yang Maha Berkuasa.

No comments:

Post a Comment