Saturday, 13 August 2011

Ayat Lima - Ayat Keempat - Surah Al Maidah Ayat 27


Ceritakanlah kepada mereka kisah dua orang putera Adam (Habil dan Qabil) menurut kenyataannya, ketika dua orang itu mempersembahkan korban, maka diterima korban dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterimanya dari yang lain (Qabil).

Dia (Qabil) berkata : " Pasti saya tetap akan membunuhmu! "

Jawabnya (Habil) : " Sesungguhnya Allah akan menerimanya hanyalah dari orang-orang yang bertaqwa. "

No comments:

Post a Comment