Saturday, 13 August 2011

Ayat Lima - Ayat Ketiga - Surah An Nisak Ayat 77


Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang diucapkan kepada mereka : " Tahanlah tangan kalian (dari berperang), dan dirikanlah solat, serta tunaikanlah zakat! "

Maka setelah diwajibkan berperang kepada mereka, tiba-tiba ada segolongan dari mereka itu yang takut kepada musuh, bagaikan ketakutannya kepada Allah, bahkan lebih dari pada itu.

Dan mereka berkata : " Ya Tuhan kami, mengapakah Engkau wajibkan berperang kepada kami? Tidakkah Engkau tangguhkan kepada kami beberapa waktu lagi? "

Jawablah : " Kesenangan didunia ini hanyalah sebentar saja, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertaqwa, dan tidaklah kalian dianiaya sedikitpun juga. "

No comments:

Post a Comment