Friday, 12 August 2011

Surah At Taubah - Ayat 128 hingga ayat 129


Sesungguhnya telah datang kepada mu seorang Rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min.

Jika mereka berpaling (daripada keimanan) maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadaNya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung.

No comments:

Post a Comment