Monday, 8 August 2011

Makna Ayat KursiAllah, tidak ada yang benar disembah hanya 
Dia yang Hidup dan Maha Kaya, tidak pernah ditimpa mengantuk dan tidak pernah tidor, bagin Nya sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yag boleh memberi syafaat kecuali denga izin Nya. 
Ia maha mengetahui segala apa yang terjadi di hadapan mereka dan dibelakang mereka. 
Tidaklah mereka meliputi ilmunya sedikit jua kecuali yang dikehendakki Nya. 
Lebih luas kerusinya dari langit dam bumi. 
Tidak susah bagi Nya memelihara keduanya.
Ia maha Tinggi dan maha Besar.

           No comments:

           Post a Comment